วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตั้งใจทำงาน


ตั้งใจทำงาน
รับเกียรติบัตรครูดีเด่นสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ครูผู้สอนดีเด่นระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด
ประจำปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น